Vi behöver en ny säkerhetspolitik – för klimatets skull

Vi måste omdefiniera säkerhetspolitiken om vi ska kunna skapa trygghet för människor. Föreställningen att säkerhetspolitik handlar om statligt militärt våld är en ålderdomlig syn som inte skyddar oss från de verkliga faror som mänskligheten står inför.

Försvarsberedningens senaste utredning kom fram till att det enda faktiska hot Sverige står inför är klimathotet. Men deras slutsats blev paradoxalt nog rådet att rusta upp det militära försvaret, vilket är en av världens största miljöförstörare. Regeringen tillåter exempelvis redan NATO-övningar i stora områden som innebär att det släpps ned tonvis av tungmetaller i skog och vatten, som ingen tar hand om. NATO-samarbetet planeras nu att öka drastiskt.

Klimatförändringarna tycks påverka Sverige i allt högre grad, typiska signaler har visat sig denna sommar. Västmanland har drabbats av den största branden i Sverige på många årtionden, samtidigt som andra delar av Sverige drabbas av häftiga stormar och översvämningar. Enligt klimatforskare är skogsbränder och häftiga stormar något vi kommer att få se mer av till följd av de senaste hundra årens miljöförstöring.

Den mest omfattande klimatrapporten som skrivits, av FN:s klimatpanel IPCC, säger tydligt: Om inte kraftfulla åtgärder tas de närmsta åren väntar en katastrofal situation för hundratals miljoner människor, främst fattiga kvinnor, världen över i slutet av seklet.

IPCC:s beräkningar resulterade i två scenarier: i det första lyckas vi begränsa temperaturhöjningen till två grader över medeltemperaturen för 150 år sedan, och i det andra har temperaturen stigit med fyra grader. Lyckas vi begränsa temperaturhöjningen kan konsekvenserna fortfarande hanteras, men skenar den till fyra grader blir delar av planeten obeboeliga under den varma årstiden, vilket kommer att leda till omfattande flyktingströmmar.

Precis som FN har uppmanat sina medlemsstater att göra, vill Fi kapa i de militära utgifterna och investera i konfliktförebyggande och konfliktlösande arbete, som ökar individens säkerhet och mänskliga rättigheter. Säkerhetspolitik måste fokusera på människors säkerhet, inte staters. Genom civila insatser, social upprustning och ett aktivt arbete för miljö och klimat vill vi medverka till att skapa stabilitet i världen.

Annonser

Varför FI – och inte SD – måste bli vågmästare i riksdagen!

Igår kom beskedet att Feministiskt initiativ får 4 procent i den senaste opinionsmätningen av DN/Ipsos, och därmed kommer in i riksdagen. Samtidigt är många potentiella rosa väljare fortfarande osäkra. Här är några av mina argument för att du som tvekar ska bestämma dig för en rosa röst.

Det står klart att de röd-gröna kommer att bilda regering, vilket Fi stödjer. Samtidigt når de röd-gröna inte en egen majoritet i riksdagen i mätningarna, vilket innebär att Sverigedemokraterna kommer att få en vågmästarroll – om inte Feministiskt initiativ blir invalda och tar över rollen som vägmästare. Lite krasst: vill du se Fi eller SD som vägmästare?

Vad kan det betyda att SD blir vågmästare? Jag kan ta ett exempel utifrån ett seminarium om NATO jag deltog i igår. För en dryg vecka sedan drev Alliansregeringen (utan folkligt stöd) igenom att Sverige ska bli värdland åt NATO. Det innebär att Sverige kommer att få ett NATO-högkvarter, förse NATO med ammunition med mera, få över 25.000 soldater på svensk mark, att NATO-övningarna i landet kommer intensifieras, och att spänningarna i Östersjöområdet kommer att öka eftersom Ryssland som nu inte är intresserade av Sverige kommer att rikta blicken hit och öka sin militära närvaro. Om Ryssland vill slå ut NATO, så blir Sverige ett självklart mål.

Det innebär att också Sverige ingår allt tätare samarbete med en kärnvapenorganisation – helt oacceptabelt när vår kamp borde handla om att förbjuda kärnvapen. Det innebär också ännu mer miljöpåverkan eftersom militären är en av de värsta miljöförstörarna. Detta agerande trots att Försvarsberedningen kommit fram till att det enda hotet Sverige står inför är klimathotet.

Sverige håller nu på att smyg-militariseras – helt utan offentlig debatt. Frågan om att Sverige ska bli värdland åt NATO ska dock upp för beslut i riksdagen efter valet. Det står klart att Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommer att rösta emot. Socialdemokraterna är oeniga, enligt Maj-Britt Theorin (s) som jag träffade igår, och förhoppningsvis kommer de att ena sig och rösta emot (påverka dina kontakter i Socialdemokraterna genast!). Men det räcker inte. Fortfarande kommer det att vara en majoritet i riksdagen som röstar för – om inte Fi sitter där och sätter stopp. Detta är en typisk fråga där Fi kan komma att ha en avgörande röst i riksdagen. En fråga som kan bli helt avgörande för om vi kommer att ha fred i Sverige i framtiden.

Därför är det så oerhört viktigt att vi skapar en stabil röd-grön-rosa majoritet så att inte SD:s röst blir avgörande!

Nu går Fi uppåt alla opinionsmätningar, men några ligger fortfarande på runt 3 procent. Är du fortfarande orolig för att Fi inte kommer nå 4-procentspärren och det känns ”bortkastat”? Din rosa röst blir aldrig bortkastad. 33 procent av de röd-gröna kan tänka sig att stödrösta på Fi, så ju närmare 4-procentspärren Fi ligger, desto fler kommer att rösta på Fi.

Det är också så att om Fi får någonstans mellan 2,5 – 3,9 procent så får vi partistöd (uppemot 10 miljoner) och kan börja anställa personal, ha lokal, trycka material, osv – vilket säkrar ett inträde i riksdagen i nästa val. Det var precis så som både Miljöpartiet och Sverigedemokraterna kom in i riksdagen, genom att de valet innan etablerat sig som ett parti med partistöd och resurser.

Ju högre siffror i opinionsmätningarna och i det slutgiltiga valresultatet – desto större inverkan får Fi på politiken. Nu siktar vi på ett riksdagsinträde!

Din rosa röst gör skillnad. Det är nu det händer – låt Sverige och världen få veta det. Fi växer stadigt och är femte största parti med över 20.000 medlemmar. Låt den rosa rörelsen avspegla sig i riksdagsvalet också.

FI intar EU och väljer största möjliga påverkan

Mitt första inlägg sedan EU-valet; VI VANN!!! Tack alla som var med och skrev historia! Känns fantastiskt att FI med 5,5 procent av rösterna äntligen tagit sig in i ett av de större parlamentariska rummen! Nio år av hårt arbete börjar nu ge mer konkreta resultat. Soraya Post, FI:s nya EU-parlamentariker, kommer att göra ett fantastiskt arbete. Soraya kommer med sin pondus, sitt stora nätverk och vana vid att röra sig i och ta ton i EU:s sammanhang, att göra avtryck i parlamentet.

FI blev uppvaktade av flera grupper i parlamentet inför valet. När jag fick höra att Socialdemokraterna hade hört av sig om samarbete i Progressive Alliance for Socialists & Democrats (S&D) så var jag till en början lite skeptisk. Men efter att ha hört om de olika gruppernas bemötande i förhandlingarna, hur de ställer sig till våra kärnfrågor, men också vilka positioner och resurser de kan erbjuda FI för att driva vår politik så framstår denna grupp som ett klokt val.

Att ingå i vänstergruppen blev inget bra alternativ med tanke på den splittring och andra knepigheter som råder där. Och den gröna gruppens drogliberalism och gröna EU-partiers kopplingar till prostitutionslobbyn avskräcker, även om andra frågor enar. S&D har också brister, men fördelen med dem är att de visat sig intresserade av att tillmötesgå oss och vår politik om antirasism, jämställdhet och mänskliga rättigheter i större utsträckning. De är också beredda att ge oss resurser och positioner som de facto möjliggör ett reellt förändringsarbete, såväl internt i gruppen som i parlamentets beslut. S&D är den näst största gruppen, och har därför ett stort inflytande och mycket talartid. Hade vi suttit i en annan grupp, hade vi ändå i mångt och mycket varit beroende av att få med oss S&D, och nu tar vi chansen att påverka gruppens arbete och beslut mer aktivt inifrån och ut.

Det har bland annat förts diskussioner om att Soraya kan komma att få en bra post i LIBE-utskottet som är ett lagstiftande utskott vad gäller migrations- och asylfrågor (inga beslut är ännu fattade dock). S&D har lägre ambitioner än FI på det migrationspolitiska området, men genom att delta i det centrala skapandet av lagstiftningen, så kan Soraya bidra till en öppnare migrationspolitik inom gruppen som också har större chanser att röstas igenom i parlamentet. Det vore en bra utveckling, inte minst med tanke på att S&D historiskt betraktas som medskapare av ”Fort Europa” och dess höga murar, att påverka denna stora grupp åt det andra hållet. S&D har också i jämförelse med de övriga grupperna erbjudit betydligt mer resurser för ett aktivt arbete mot rasism, fascism och nazism inom EU, vilket är oerhört viktigt med tanke på fascismens framfart i EU-valet. Soraya Post kommer driva på detta arbete med hjärta, engagemang och trovärdighet och med ett feministiskt perspektiv.

Jag har förståelse för att en del väljare spontant känner sig besvikna över valet av grupp, och det hade en del väljare varit oavsett vilken vi valt att ingå i (kom ihåg att EU-samarbeten inte är samma sak som de i Sveriges riksdag). Målet för FI är att driva igenom så mycket av vår politik som möjligt i EU, den politik som våra väljare röstat för. Det är det ansvaret vi kommer att bära de kommande fem åren, och vi kommer att rösta i enlighet med vår politik.

Inför nästa val är målet att bilda en feministisk grupp i EU-parlamentet. De övriga feministiska partierna i EU stärks nu i och med att Fi valts in. Vi står precis i början av ett långsiktigt antirasistiskt feministiskt reformeringsarbete i EU. Spännande!

Soraya jublar valnatt