Vi behöver en ny säkerhetspolitik – för klimatets skull

Vi måste omdefiniera säkerhetspolitiken om vi ska kunna skapa trygghet för människor. Föreställningen att säkerhetspolitik handlar om statligt militärt våld är en ålderdomlig syn som inte skyddar oss från de verkliga faror som mänskligheten står inför.

Försvarsberedningens senaste utredning kom fram till att det enda faktiska hot Sverige står inför är klimathotet. Men deras slutsats blev paradoxalt nog rådet att rusta upp det militära försvaret, vilket är en av världens största miljöförstörare. Regeringen tillåter exempelvis redan NATO-övningar i stora områden som innebär att det släpps ned tonvis av tungmetaller i skog och vatten, som ingen tar hand om. NATO-samarbetet planeras nu att öka drastiskt.

Klimatförändringarna tycks påverka Sverige i allt högre grad, typiska signaler har visat sig denna sommar. Västmanland har drabbats av den största branden i Sverige på många årtionden, samtidigt som andra delar av Sverige drabbas av häftiga stormar och översvämningar. Enligt klimatforskare är skogsbränder och häftiga stormar något vi kommer att få se mer av till följd av de senaste hundra årens miljöförstöring.

Den mest omfattande klimatrapporten som skrivits, av FN:s klimatpanel IPCC, säger tydligt: Om inte kraftfulla åtgärder tas de närmsta åren väntar en katastrofal situation för hundratals miljoner människor, främst fattiga kvinnor, världen över i slutet av seklet.

IPCC:s beräkningar resulterade i två scenarier: i det första lyckas vi begränsa temperaturhöjningen till två grader över medeltemperaturen för 150 år sedan, och i det andra har temperaturen stigit med fyra grader. Lyckas vi begränsa temperaturhöjningen kan konsekvenserna fortfarande hanteras, men skenar den till fyra grader blir delar av planeten obeboeliga under den varma årstiden, vilket kommer att leda till omfattande flyktingströmmar.

Precis som FN har uppmanat sina medlemsstater att göra, vill Fi kapa i de militära utgifterna och investera i konfliktförebyggande och konfliktlösande arbete, som ökar individens säkerhet och mänskliga rättigheter. Säkerhetspolitik måste fokusera på människors säkerhet, inte staters. Genom civila insatser, social upprustning och ett aktivt arbete för miljö och klimat vill vi medverka till att skapa stabilitet i världen.

Annonser

Varför FI – och inte SD – måste bli vågmästare i riksdagen!

Igår kom beskedet att Feministiskt initiativ får 4 procent i den senaste opinionsmätningen av DN/Ipsos, och därmed kommer in i riksdagen. Samtidigt är många potentiella rosa väljare fortfarande osäkra. Här är några av mina argument för att du som tvekar ska bestämma dig för en rosa röst.

Det står klart att de röd-gröna kommer att bilda regering, vilket Fi stödjer. Samtidigt når de röd-gröna inte en egen majoritet i riksdagen i mätningarna, vilket innebär att Sverigedemokraterna kommer att få en vågmästarroll – om inte Feministiskt initiativ blir invalda och tar över rollen som vägmästare. Lite krasst: vill du se Fi eller SD som vägmästare?

Vad kan det betyda att SD blir vågmästare? Jag kan ta ett exempel utifrån ett seminarium om NATO jag deltog i igår. För en dryg vecka sedan drev Alliansregeringen (utan folkligt stöd) igenom att Sverige ska bli värdland åt NATO. Det innebär att Sverige kommer att få ett NATO-högkvarter, förse NATO med ammunition med mera, få över 25.000 soldater på svensk mark, att NATO-övningarna i landet kommer intensifieras, och att spänningarna i Östersjöområdet kommer att öka eftersom Ryssland som nu inte är intresserade av Sverige kommer att rikta blicken hit och öka sin militära närvaro. Om Ryssland vill slå ut NATO, så blir Sverige ett självklart mål.

Det innebär att också Sverige ingår allt tätare samarbete med en kärnvapenorganisation – helt oacceptabelt när vår kamp borde handla om att förbjuda kärnvapen. Det innebär också ännu mer miljöpåverkan eftersom militären är en av de värsta miljöförstörarna. Detta agerande trots att Försvarsberedningen kommit fram till att det enda hotet Sverige står inför är klimathotet.

Sverige håller nu på att smyg-militariseras – helt utan offentlig debatt. Frågan om att Sverige ska bli värdland åt NATO ska dock upp för beslut i riksdagen efter valet. Det står klart att Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommer att rösta emot. Socialdemokraterna är oeniga, enligt Maj-Britt Theorin (s) som jag träffade igår, och förhoppningsvis kommer de att ena sig och rösta emot (påverka dina kontakter i Socialdemokraterna genast!). Men det räcker inte. Fortfarande kommer det att vara en majoritet i riksdagen som röstar för – om inte Fi sitter där och sätter stopp. Detta är en typisk fråga där Fi kan komma att ha en avgörande röst i riksdagen. En fråga som kan bli helt avgörande för om vi kommer att ha fred i Sverige i framtiden.

Därför är det så oerhört viktigt att vi skapar en stabil röd-grön-rosa majoritet så att inte SD:s röst blir avgörande!

Nu går Fi uppåt alla opinionsmätningar, men några ligger fortfarande på runt 3 procent. Är du fortfarande orolig för att Fi inte kommer nå 4-procentspärren och det känns ”bortkastat”? Din rosa röst blir aldrig bortkastad. 33 procent av de röd-gröna kan tänka sig att stödrösta på Fi, så ju närmare 4-procentspärren Fi ligger, desto fler kommer att rösta på Fi.

Det är också så att om Fi får någonstans mellan 2,5 – 3,9 procent så får vi partistöd (uppemot 10 miljoner) och kan börja anställa personal, ha lokal, trycka material, osv – vilket säkrar ett inträde i riksdagen i nästa val. Det var precis så som både Miljöpartiet och Sverigedemokraterna kom in i riksdagen, genom att de valet innan etablerat sig som ett parti med partistöd och resurser.

Ju högre siffror i opinionsmätningarna och i det slutgiltiga valresultatet – desto större inverkan får Fi på politiken. Nu siktar vi på ett riksdagsinträde!

Din rosa röst gör skillnad. Det är nu det händer – låt Sverige och världen få veta det. Fi växer stadigt och är femte största parti med över 20.000 medlemmar. Låt den rosa rörelsen avspegla sig i riksdagsvalet också.

Ett mänskligare globalt system

I Fria Tidningar skrev jag och Kenneth Hermele om hur Feministiskt initiativ lutar sig på olika sociala rörelser och vi beskriver hur vår politik är formulerad mot bakgrund av en klassanalys, i samspel med genus, hbtq och antirasism. Vi skriver också om våra politiska förslag som är formulerade mot bakgrund av en kritik mot det kapitalistiska systemet. Vi radar upp en rad punkter om att införa globala skatter, förbjuda spekulationsekonomin, skuldavskrivning för djupt skuldsatta länder i Syd och i Europa, om att företag ska tvingas följa internationell rätt och ta ansvar för sina underleverantörer när det gäller mänskliga rättigheter och miljö liksom att öppna skatteparadis och ta hem de biljoner kronor som undandragits skatt.

Trots att allt detta är en tydlig kritik mot kapitalism och fri handel vill vissa tolka det som att F! nu vill ha global kapitalism. Detta på grund av en mening: ”Precis som vi är en del av en bred feministisk rörelse deltar vi i det arbete som den globala rättviserörelsen, från Jubel till Attac, bedriver för en global kapitalism med ett mänskligt ansikte.” Uppenbarligen är meningen otydlig. Orden ”global kapitalism med ett mänskligt ansikte” är inte en syftesbeskrivning av F!s visioner vilket det florerar rykten om, meningen beskriver den inriktning som ovanstående sakpolitiska förslag handlar om; att det kapitalistiska systemet måste bli mer mänskligt – eftersom det inte är mänskligt idag. En del menar att kapitalism per definition inte kan vara mänsklig, det må så vara – men den kan likväl vara mer eller mindre mänsklig (precis som samhällen kan vara mer eller mindre jämställda). Det är därför vi har rättvisemärkt handel och varor, och lagar för att skydda miljö och klimat samt strävar för rättvisa arbets- och lönevillkor. För att minska klyftorna.

F!s politik handlar om att sätta mänskliga rättigheter, jämställdhet, ekologisk och social hållbarhet först – inte vinstintresse. Och det har vi alltid varit tydliga med.