Kampen för bostad – mot segregering

När jag bemötte den rasistiska DN-annonsen, så var det en del som menade att jag borde diskuterat marginaliserade bostadsområden mer, vilket jag tänkte göra nu. Ämnet blev aktuellt i veckan igen när Aftonbladet granskade tio mäklarbyråer i Malmö och kom fram till att;

Mäklarna, som trodde att de talade med en svensk affärsman boende utomlands, svarade samtliga på frågan om hur många ”araber” som bor i fastigheten eller området. Ingen av mäklarna tvekade i sina svar, valde att undvika frågan och/eller ifrågasätta dess relevans.

Mäklarna var helt införstådda med föreställningen att vit hud ökar värdet och attraktiviteten i ett bostadsområde. Lågstatusgrupper som ”romer”, ”araber”, ”afrikaner” sänker det ekonomiska värdet enligt den vita marknadens logik som mäklare styrs av. I den logiken verkar det också vara lätt att förbise att lagstiftningen är tydlig med att folkgrupper inte får pekas ut eller diskrimineras.

Som Devrim Mavi skrev igår så anses inte boende vara en rättighet utan en ”affärsverksamhet som måste skötas med samma noggrannhet som placeringar på börsen.” Det är ingen hälsosam utgångspunkt för bostadspolitiken. Utförsäljningen av hyresrätter och det faktum att allt för många av de nybyggda bostäderna är bostadsrätter eller väldigt dyra hyresrätter ökar marginaliseringen.

Bostadspolitikens utgångspunkt borde istället vara att alla ska ha rätt till en bostad – särskilt viktigt blir detta i tider av hög arbetslöshet och ökande otrygghet på arbetsmarknaden med tillfälliga anställningar. Immigrerade, rasifierade, arbetslösa, funktionshindrade, sjuka, kvinnor, redan hemlösa, och unga är särskilt sårbara i dagens bostadssystem bland annat eftersom en diskriminerande arbetsmarknad gör det svårt inte bara att kunna få lån till en bostadsrätt, utan även få ett hyreskontrakt. Vilket namn och vilken klassposition du har avgör om du blir positivt eller negativt särbehandlad i systemet.

Jag minns de diskussioner vi hade 2005-2006 i den antirasistiska arbetsgruppen i Feministiskt initiativ när vi tog fram förslag för att motverka en rasistisk och segregerande bostadsmarknad. Vår analys står sig inte bara genom åren, utan stärks av de allt tydligare konsekvenserna av den dåliga bostadspolitik som förts i årtionden;

Sverige är kraftigt segregerat när det gäller boende. I den allmänna debatten förklaras ofta bostadssegregeringen i termer av klasskillnader eller enskilda personers val ”att bo nära sina landsmän”. Det finns en föreställning om att det är de etniska minoriteterna som gör detta val, när studier istället visar att svenskar flyttar från områden som blivit heterogena. Segregeringen kan inte kopplas bort ifrån de rasistiska strukturerna som finns i samhället, utan måste ses som resultatet av en strukturell diskriminering av invandrare och personer med invandrarbakgrund.

Du kan läsa hela F!s bostadspolitik här, men med anledning av ovanstående är här tre av de förändringar vi kommer att driva när vi sitter i riksdagen:

  • Sanktionera hyresvärdar och andra aktörer på bostadsmarknaden för att eliminera möjligheterna att utöva diskriminering utifrån ras/etnicitet.
  • Hyresregleringen ska utredas och ses över för att den ska hindra diskriminering och att vinsterna återinvesteras i renoveringar av bostadsområden och nybyggnation för låg- och medelinkomsttagare.
  • En konsekvensanalys av diskrimineringseffekterna för marginaliserade områden ska göras beträffande beslut i stadsplanering, infrastruktur, kommunikationer, service och så vidare.

Igår fick jag veta att Göteborgs akutboende Tillfället inte tar emot papperslösa personer. Idag lyfter jag frågan i Feministiskt initiativ Göteborg, och hoppas på ett ställningstagande för att Tillfällets riktlinjer ska ändras. Papperslösa personer ska bedömas som människor som andra. Deras grundläggande mänskliga rättigheter försvinner inte med ett förlorat papper.

(Förresten! Idag fyller bloggen 6 år! Hurra!)

Annonser

2 thoughts on “Kampen för bostad – mot segregering

  1. Låt den utan synd kasta första stenen!
    Veronica Svärd, var bor du själv? Var bor alla politiker och journalister som förespråkar mångfald?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s