En genomgång av annonsen om ”Invandring och mörkläggning”

Dagens nyheter publicerade igår en helsidesannons för boken Invandring och mörkläggning: En saklig rapport från en förryckt tid, av Karl-Olov Arnstberg och Gunnar Sandelin. Jag kikade närmare och fann att när du söker dig till Debattförlagets hemsida så förs du automatiskt över till bloggen ”Invandring och mörkläggning” som enbart handlar om boken ifråga. Debattförlaget är alltså inte ett seriöst förlag, utan består av de två författarna. Boken har med största sannolikhet blivit refuserad på andra riktiga förlag på grund av osaklighet. Jag tänkte gå igenom, inte hela boken, men punkterna som författarna väljer att lyfta fram i annonsen och peka på varför dessa är osakliga, bokens titel till trots.

1. Sverige har sedan millennieskiftet fram till oktober 2013 beviljat drygt 1,1 miljoner invandrare uppehållstillstånd.

Detta är en intetsägande siffra. Enligt SCB är nettoinvandringen nämligen mindre än hälften av invandringen. Antalet utfärdade uppehållstillstånd betyder heller inte att det handlar om lika många personer. En och samma person kan flertalet gånger ha fått tillfälliga uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd  (eller uppehållsrätter vilka också är inräknade i annonsens siffra) är något som beviljas för studier, arbete, gästforskare, artistarbete, praktikplats, säsongsarbete, adoptivbarn, arbetstagare/företagare/studenter som är bosatta i ett annat EU-land, asylsökande, anhöriga, samt övriga grupper. Att många personer fått uppehållstillstånd kan således tolkas som ett gott tecken för en fungerande och internationellt rörlig arbetsmarknad, och att vi internationellt sett har ett eftertraktade universitet och kan locka till oss forskare och studenter. Annonsörens syfte är uppenbarligen inte att resonera kring migrationen, utan att påstå att immigration är något dåligt som det sker för mycket av.

2. Under syriska inbördeskriget har Sverige beviljat 16 400 syrier asyl. Danmark, Norge och Finland har beviljat asyl till drygt 2000 respektive 802 och 310 syrier.

Med tanke på att över 2,1 miljoner syrier är på flykt är det en extremt liten andel som får asyl i de nordiska länderna. I Syriens grannländer befinner sig närmare 2 miljoner flyktingar från Syrien. Varför författarna pekar ut just gruppen syrier framgår inte. Hur många syrier som beviljats asyl i de olika länderna säger för övrigt ingenting om hur många som beviljas asyl i förhållande till folkmängden i de olika länderna. Hur många som beviljas asyl borde egentligen bara vara intressant i relation till hur många som är i behov av asyl. Enligt UNHCR tog Pakistan och Iran under det första halvåret 2013 tillsammans emot 2,5 miljoner flyktingar, vilket är fler än hela Europa och Nordamerika tillsammans. Enligt FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna har alla människor rätt att söka asyl, en grundläggande mänsklig rättighet som författarna själva förhoppningsvis egentligen håller med om. Annars får de nog se till att inte bidra till inbördeskrig, så att de själva tvingas på flykt.

3. Anhöriginvandringen handlar mest om att ta hit en partner från det forna hemlandet. En tredjedel av dessa blir helt beroende av försörjningsstöd.

Två tredjedelar blir självförsörjande! Ekonomiskt är detta en strålande affär för Sverige att inte behövt försörja dessa människor med bidrag genom hela barndomen och upp till ca 20 år ålder! Här kommer tusentals människor i princip direkt in på arbetsmarknaden, medan personer som föds i Sverige får olika sorters bidrag årtioende efter årtionde.
Att en tredjedel ändå behöver just försörjningsstöd av alla bidragsformer som Sverige har, beror på att en del av dessa personer inte får tillgång till landets övriga socialförsäkringssystem där större delen av övriga bidragstagare befinner sig. Det betyder också att denna grupp får lägsta möjliga ersättning jämfört med övriga grupper som får högre ersättningar via olika delar av socialförsäkringssystemet. Detta vet självfallet författarna med tanke på deras utbildningar. Avsikten med deras påstående är alltså inte att göra en saklig beskrivning av hur mycket bidrag olika grupper människor erhåller. Avsikten är att få det att framstå som att invandrade personer = bidragstagare = kostnad för samhället. Det är en direkt felaktighet eftersom det i själva verket är så att invandrade personer = självförsörjande = lönsamt för landet.

4. Utrikesfödda utgör 15 % av landets befolkning. De uppbär upp 60 % av landets försörjningsstöd.

Detta är en felaktig siffra. Ca 13 % går till flyktinghushåll vilket är ett tillfälligt bidrag den första tiden i landet till dem som inte redan har egen inkomst. Ca 35 % går till utrikes födda hushåll, vilket inte är detsamma som utrikesfödda personer. I ett ”utrikes fött hushåll” kan en majoritet vara inrikes födda, eftersom det räcker att en vuxen person i hushållet räcker för att det ska definieras som just ett ”utrikesfött hushåll.” Att utrikes födda får just ekonomiskt bistånd via socialtjänsten beror, som sagt ovan, på att de ofta inte har tillgång till landets övriga socialförsäkringssystem där större delen av övriga inrikes födda bidragstagare befinner sig. Det betyder också att gruppen utrikes födda får lägsta möjliga ersättning jämfört med gruppen inrikes födda som får högre ersättningar via olika delar av socialförsäkringssystemet. Återigen, inrikes födda kostar mer – om det nu är pengarna som är intressanta.

5. 1990 hade Sverige tre utanförskapsområden (mer än hälften av de vuxna saknade arbete). 2006 var de 156 till antalet. Därefter har inga mätningar gjorts.

För att inte tala om hur många utanförskapsområden vi hade i Sverige under 1800-talet! Och hur många som sökte sig bort från fattigdomen till andra länder då! Det är lite oklart om författarna vill påstå att fattigdom och arbetslöshet är invandrares fel? Det verkar iaf vara tesen överlag, men det går ju snabbt att konstatera att det här inte framförs några belägg för detta. Det hade kanske varit intressant med ett resonemang om att vi haft en ganska misslyckad arbetsmarknadspolitik i Sverige som bidragit till ökad marginalisering av reda icke priviligierade grupper.

6. Av dem som beviljas asyl beräknas 70 % vara arbetslösa ännu efter två år.

Och? Vi kan lika gärna säga ”av dem som föds i Sverige beräknas 95 % vara arbetslösa ännu efter 18 år”. JISSES!!! Det går att producera fruktansvärda siffror om allt möjligt! Om vi håller oss till gruppen invandrade, så är de flesta självförsörjande efter sju år. Innan dess går många utbildningar under tiden för att matcha arbetsmarknadens behov.

7. År 2012 beviljade Sverige 111 000 uppehållstillstånd.

Det är en helt intetsägande siffra. Nettoinvandringen har varit ca 40-50 000 de senaste 10 åren, ungefär i samma storleksordning som inflyttningen till Stockholm från övriga landet. Stockholm verkar klara detta ganska bra.

8. 64 procent av Sveriges befolkning anser inte att media berättar sanningen om samhällsproblem förknippade med invandringen.

Det betyder inte att de svarande anser att invandringen är ett problem, 63 procent anser nämligen inte att invandring i sig är ett problem. Däremot har 77 procent lågt förtroende för journalister. Detta säger heller ingenting om vad människor faktiskt skulle vilja se för nyheter. Själv anser jag att rädsla för, och fientlighet mot, människor på grund av deras hudfärg eller härkomst är det största samhällsproblemet i sammanhanget eftersom det bidrar till upptrappad diskriminering av, och våld mot, grupper av människor på grund av exempelvis deras ras, nationalitet, härkomst eller religion. Detta är den största orsaken till krig världen över och bidrar till fattigdom och många människors död. Vi behöver inte fler etniska eller nationella konflikter i världen, vi behöver mer fred.

Några slutkommentarer: Ett samhälle där människor enbart betraktas som kostnadsposter är inte ett humant samhälle. I ett sådant samhälle skulle exempelvis alla sjuka, funktionshindrade, alla barn och ungdomar, alla äldre sorteras på soptippen eftersom de tydligen är ”utgiftsposter”. Nu verkar det inte vara ett sådant samhälle som författarna ser framför sig. Istället tycks de vilja se ett samhälle där enbart en grupp, immigranter, betraktas som en utgiftspost, medan den grupp författarna själva tillhör får spendera fritt från våra gemensamma resurser, enbart på grund av de råkar ha fötts inom nationens gränser. Ett sådant samhälle kan inte beskrivas som något annat än ett nationalistiskt, fascistiskt och rasistiskt samhälle. Det var ett sådant samhälle nazisterna i Tyskland ville se.

Det är alltså sådan propaganda som Dagens Nyheter anser att vi läsare ska tåla att mötas av när vi öppnar tidningen. Det handlar inte som Wolodarski skriver om ett ”debattinlägg” (debattsidan är som bekant på DN Debatt), det handlar om att DN säljer annonsplats till fascister. Var författarna fått de närmare 350 000 kronorna det kostar att publicera annonsen vore också väldigt intressant att veta. Denna form av rasistisk propaganda finansieras ofta av olika högerextrema rörelser i Sverige eller Europa.
Annonsen strider på flera punkter mot International Chamber of Commerces regler för reklam och marknadskommunikation, artikel 4 Socialt ansvar, vilka Sverige ska följa. Jag har därför gjort en anmälan till Reklamombudsmannen, och vill du göra en så finns anmälningsformuläret här.

Källor: Migrationsverket, Socialstyrelsen, Statistiska Centralbyrån, OECDUNHCR, SOM-institutet och migrationsinfo.se.

För den som är intresserad av statistik, läs Debunking the ”immigration and Cover-Up” Ad in Dagens Nyheter.

Du kan lyssna på intervju med mig om insamlingen till ny DN annons i P3 Nyheter.

Gudrun Schyman intervjuas om insamlingen till ny annons i DN i Resumé.

Läs även lite längre intervju med mig på engelska i tidningen The Local.

Medierna i P1 tar upp insamlingen att göra bloggen till annons (18-25 min in i klippet).

Intervju i Feministiskt perspektiv om bloggen som ska bli motannons.

Medievärlden om att jag är en av de som anmält annonsen.

Dagens Industri uppmärksammar insamlingen för ny annons.

Helle Kleins ledare i Dagens Arbete om att bloggen är klok.

Min debattartikel Vad vet du om myterna om ”massinvandring”? i Aftonbladet.

Min debattartikel Problemet är politiken – inte invandringen i Corren.

Min debattartikel 2014 blir året då jag får leva med hat och hot i Sydsvenskan.

BANNER STÖD INSAMLINGENEDIT: Gudrun Schyman och Elisabeth Ohlsson Wallin initierade en insamling så att denna text (redigerad) kunde publiceras som en motannons i SvD lördag 28/12 2013.

186 thoughts on “En genomgång av annonsen om ”Invandring och mörkläggning”

   • ”Anhöriginvandringen handlar mest om att ta hit en partner från det forna hemlandet. En tredjedel av dessa blir helt beroende av försörjningsstöd.”

    En stor del av dem är från I-länder som USA, Finland, Norge etc etc. Har inte källor på hur många men skulle författarna vara riktigt jävliga hade de säkert kunna skriva värre siffror!

    Hoppas och tror att ännu fler invandrare kan börja jobba och bli del av samhället! Problemet är inte de vuxna (förutom en del föräldrar),, problemet är ungdomskulturen!!!

    Bra skrivet det var intressant att läsa!

  • Hej Staffan nr 2!
   Socialstyrelsen har exempelvis årsvisa sammanställningar av ekonomiskt bistånd respektive introduktionsersättning. Vad gäller de övriga bidrags- och ersättningssystemen så får du söka hos de olika myndigheterna och institutionerna.

  • Tack för länken, Linda!
   Detta sammanfattar ju väldigt mycket;

   ”Artikel 1
   1. I denna konvention avses med uttrycket
   rasdiskriminering varje skillnad, undantag, inskränkning
   eller företräde på grund av ras, hudfärg,
   härkomst eller nationellt eller etniskt ursprung
   som har till syfte eller verkan att
   omintetgöra eller inskränka erkännande, åtnjutande
   eller utövande på lika villkor av mänskliga
   rättigheter och grundläggande friheter på
   politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller
   andra områden av det offentliga livet.”

   • Visst är det bra!

    Och artikel 4:

    ”b) olagligförklara och förbjuda organisationer samt organiserad propaganda och all annan propaganda som främjar och uppmanar till rasdiskriminering, samt förklara deltagande i sådana organisationer eller i sådan verksamhet som brottslig gärning som är straffbar enligt lag, samt

    c) inte tillåta offentliga myndigheter eller offentliga institutioner, vare sig nationella eller lokala, att främja eller uppmana till rasdiskriminering.”

    Så ställer en sig frågan – hur i h-vete kan SD sitta i riksdagen?

 1. Din genomgång hade fått betydligt större tyngd om du själv angav adekvata källhänvisningar till den fakta och statistik som du presenterar.

  • Jag håller med. Det var välskriven text men du borde har lagt in lite länkar till källorna. Även om det säkert är enkelt att hitta så ger det ett mer pålitligt intryck.

 2. Tack Veronica, det behövs mer av konstruktiv motmakt till den sörja DN lät publicera IOM att de tog in den annonsen. Från djupet av hjärtat, tack!

 3. Tack för din fina analys och motbild. Liksom många andra, antar jag, har jag inte orken att kolla upp varken dina eller herrarnas siffror. Egentligen är det ju inte heller siffrorna ett problem. Om det nu skulle vara så att 100 % av människor med utländsk bakgrund går på bidrag i tusentalsmiljarrders år så är det ju fortfarande inte så att det är invandrarnas eller någon annan enskild grupps fel. Om man har ett system som segregerar får man ta kostnaden för det systemet, om det nu vore så att kostnaderna vore ett problem. Jag läste annonsen först som om den handlade om invandring och blev förvånad över att DN tog in en invandrarfientlig annons, sen läste jag den igen med inställningen att den handlade om segregation och då tänkte jag att det var ju skönt att nån lyfter hur illa det är med segregationen, så att man får en till anledning till att försöka välkomna fler nykomlingar på ett bättre sätt (och dina siffror pekar också mot en alltjämt existerande segregation, om inte annat så på arbetsmarknaden). Jag googlade herrarna och har förstått att den senare tolkningen inte är meningen att göras, men den är inte svår att göra. Jag tänkte att jag själv följer med i fel tankelinje när min första tolkning blir att se siffrorna som att uttrycka just ett invandringsproblem, snarare än ett segregationsproblem. På så sätt har de som vill projicera samhällets problem på en särskild grupp lyckats nästla sig in i mitt huvud. Det är lurigt att vara människa. Sen är det så mycket som jag fortfarande ovilligt bejakar när jag tolkar annonsen som att uppmärksamma ett segregationsproblem – som att heltidsarbete är ett ideal.

  • Tack för utförlig kommentar, Fredrik.
   Jag instämmer helt med att siffrorna aldrig ska stå i fokus – människan måste stå i fokus. Ekonomin ska vara ett medel för att så många som möjligt ska få det så bra som möjligt.
   Ja, så länge vi har ett globalt system där priviligerade exploaterar människor från vissa andra delar av världen, så är det absolut minsta vi kan göra att ge människor uppehälle, skydd och ett någorlunda drägligt liv. Det är ren grundläggande medmänsklighet.
   Jag tror verkligen inte att du är ensam om att spontant tänka att problemen ligger hos invandrade, det är så dominerande diskurser fungerar, och de påverkar oss alla. Det viktiga är att reflektera några varv till, vända och vrida på blicken, lyssna och omvärdera. Tack för att du beskriver ditt reflekterande!

 4. Kanonbra skrivet. Ger många suveräna argument… problemet är ju bara att argument inte biter på idioter. 😛

 5. Jättebra. Istället för att kritisera själva annonsen, så går du på det som bokens författare påstår. Önskar att fler smulade sönder innehållet i boken på samma sätt som du har gjort.
  Med fakta ska dumhet besvaras.

 6. Jättebra, tack! Jag tycker annonsen var fruktansvärd och är tacksam över din hjälp att kunna bemöta vidrigheterna.

  Men jag kan faktiskt förstå DN:s resonemang också, det måste vara en svår avvägning. Och jag har läst igenom Peter Wolodarskis svar flera gånger utan att hitta att han kallar annonsen för ett ”debattinlägg”. Han säger att innehållet ”rymdes inom ramen för vad en debattör bör kunna framföra” och att det ”ryms inom ramen för vad debatten bör tåla”. Ganska stor skillnad tycker jag.

  Fast å andra sidan, hade det varit ett debattinlägg hade de säkert inte publicerat det. Då hade det knappast rymts inom ramen för vad debatten bör tåla… Så jag håller med om att det var fel av DN att ta in annonsen.

  • Tack!
   Jo, jag kan i viss mån förstå att det ska finnas ett debattutrymme till en viss gräns (och det gör det ju, de har ju publicerat boken, blogg, artiklar etc). Mitt inlägg handlar mer om att detta inte är inom ramen för vad en annonsör får framföra.

  • Tipsar om den utmärkta Dagens ETC (www.etc.se) som nästa år övergår från att vara veckotidning till att bli dagstidning.

 7. Väldigt bra! Angående punkt 7 så beviljades inte i närheten av så många uppehållstillstånd – jag vet inte, misstänker att det var så många som ansökte om uppehållstillstånd? Eller ansökte om asyl?

   • Klart det innefattar alla uppehållstillstånd. Det skulle väl vara konstigt om man bara räknade en viss typ. Som att säga att det säljs X antal frukter i Sverige och bara räkna äpplen.

    Rättade bara S då hennes påstådda fakta inte var fakta utan påhitt/lögn.

    Sen om du tycker att siffran är intetsägande är en annan sak.

    • Hej Mikael,

     Nej, det som är konstigt är att man klumpar ihop alla sorters uppehållstillstånd samtidigt som man skriver att de har beviljats till ”invandrare”, vilket får det att framstå som att siffran beskriver permanent invandrade individer.

     Suzanne beskriver, adekvat, ett antal glidningar och tendentiösa vinklingar av fakta, varav detta är en av dem.

     Sedan tycker jag att siffrorna egentligen är skit samma. Man kan inte sätta en prislapp på medmänsklighet.

     Annonsen är förkastlig och vidrig. Jag dock är inte lika tvärsäker som många andra om att det var fel av DN att ta in den. (De hade uppenbarligen refuserat en tidigare version.) Det finns ett svårt problem med rasistiska och högerextrema debattörer / annonsörer. De beskriver ju det demokratiska majoritetssamhället som en komplott, där alla motargument avfärdas som resultat av hjärntvätt, och alla refuserade debattinlägg eller annonser är bevis på censur och på att ”så får man ju inte säga i det här landet”.

     DN hamnar alltså i skiten hur de än gör. Men som tur var finns det ju många fler som kan skjuta rasisternas argument i sank än vad det finns rasister.

     • Jag skrev ”Suzanne beskriver…” men menade förstås ”Veronica beskriver…” Och då förstår jag bättre Mikaels kommentar.

 8. Det är bra att det blir debatt. Det är mindre kul att debatten handlar om siffror och statistik. Det är viktigt att debattera de reella problem som folk möter. Rasister och folk som alltid hatar allt och alla ska inte styra debatten. Vanliga människor bryr sig inte om hudfärgen. De bryr sig om samhällsfrågor som trygghet, ekonomi, skola, sjukvård och boende. Om man struntar i de här frågorna kommer vanliga människor att bli irriterade. Nu verkar det mest akuta vara boendet. Något som drabbar alla väldigt påtagligt. Det är svårt att flytta och jobba där man vill eftersom det är svårt att få tag på bostad. De invandrare som kommer till Sverige får också betydligt svårare än de annars skulle varit. Det drabbar ungdomarna väldigt hårt. Gör man inget åt det här så kommer folk bli riktigt förbannade. Det är så det funkar. Jag är väldigt less på att nästan all debatt handlar om hudfärg och invandrare som går in i livstids bidragsberoende eller om ensamkommande barn som är dubbelt så gamla som de borde vara.

 9. Alla verkar dela denna på Fejan just nu, så jag var såklart tvungen att läsa jag också. Och med enstaka detaljer som jag skulle ha formulerat annorlunda — så var detta tammetusan strålande.

 10. Ping: FI-politiker kallar Arnstberg och Sandelin för fascister « Avpixlat

 11. Hej Veronica!

  Tack! Väl rutet!

  Undrar varifrån dina siffror kommer? Vore bra med hänvisningar för ännu mer tyngd åt argumentationen! Länka till varje sida på exv SCB (antar att siffrorna kommer). Tycker du ska skicka texten till DN om du inte redan gjort det.

  Med vänlig hälsning, Elin

 12. Ping: BEFRIAD ZON: Anmäl rasistisk annons i DN » JMW

 13. Bara en påminnelse till alla haters som strömmar till från Avpixlat nu. Ni kan ju ödsla er tid på att kommentera, men som jag skriver under ”Om kommentarer” så framgår att era kommentarer sannolikt inte kommer att publiceras här. Och kom inte med ”censur-gnället”, Avpixlat är själva ena hejjare på att radera alla kommentarer som inte är srömlinjeformade efter den rasistiska sajten. Sopa rent framför er egen dörr.

  Läste förresten detta nyss i Expressen:
  ”Den så kallade Researchgruppen i Stockholm har knäckt identiteten på anonyma användare på Avpixlat, Fria tider och Exponerat.”

  ”Fredriksson säger att Researchgruppen slagits av hur pass liten gruppen av människor som skriver på hatsajterna i verkligheten är.”

  Ska bli intressant att följa, även om ni inte är så många!
  http://www.expressen.se/nyheter/expressen-avslojar/namn-pa-anonyma-anvandare-knackta/

 14. Fantastiskt väl skrivet! Blir så oerhört trött och ledsen när det hittas på helt absurda siffror.

  Som någon annan har skrivit hade det varit trevligt med någon länk till siffrorna/artiklar på typ migrationsverket och socialtjänsten, men det är inte alltid lätt att tänka på det.
  Kan även passa på att säga att detta med att det sägs att invandrare får alla möjliga bidrag här i Sverige… nej, det är inte sant. Många av bidragen kan inte kombineras eller sökas ssamtidit, och inkomsten är alltså på minimal levnadsstandard. Nu har jag själv ingen källa att slänga ut pga sitter med mobilen i skolan på lektion, haha.. men CSN och och ovan nämnda källor fungerar även här.

  • Tack, Em!
   Har inte haft tid att sidhänvisa runt, men källorna finns ju.
   Invandrade personer är tvärtom uteslutna från flertalet bidragsformer, därav hänvisas många till socialtjänsten.

   • Precis! Viktigt att detta belyses tycker jag, eftersom bidrag tråkigt nog är ett stort argument bland rasisterna.

    Hade varit skönt om Sverige och dess befolkning kunde spegla den bilden världen har av landet. Öppet, accepterande och rättvist

 15. Vill också lägga mitt tack till högen. Utmärkt retorik till skillnad från DNs floskelförsvar ang. annonsen. Uppfriskande med förnuft i mörkret!

 16. Hej,
  Jag vill också anmäla annonsen, men jag hittar den inte i nuläget bland övriga facebook-inlägg. Har du möjlighet att länka till annonsen alternativt en bild av denna, i samband med länken till anmälningsformuläret. Tack!

 17. Jag hoppas för allt i världen att vi snart ser ett slut på denna energi krävande debatt i ett land som säger sig ska vara öppet och tolerant. Rätta mig om jag har fel men ”snälla” Sverige finns det längre?? Vi har rasism vi har homofobi vi har förtryck av handikappade och psykiskt sjuka. Jag hoppas kunna vara stolt över att vara svensk men får skämmas alltför ofta. Tack Veronica för att du finns.

 18. Jag är så sjukt tacksam för den här texten. Nu kan jag nog sova bättre på nätterna. Det har varit svårt sen i söndags.

 19. Bra, men: jag kan inte hålla med dig om att Stockholm klarar inflyttningen från övriga landet ”ganska bra.” Det är stor bostadsbrist, otillräcklig kollektivtrafik och inkompetenta politiker…

  • Det är klart att det finns brister! Dessa handlar i väldigt hög grad om dålig politisk ledning! Rösta på Feministiskt initiativ i kommun- och landstingsvalen, så ska du se att det händer saker!

 20. Stort tack för detta! Själv har jag inte tid att leta fakta till mina egna motargument, därför är sakliga bloggar som denna så viktiga, för att man själv ska kunna få stöd för sin egen logik och magkänsla.

 21. Tack! Mycket tydligt och välformulerat, viktigt med den här typen av svar! Även fint att läsa alla kommentarer. Funderar också kring användandet av procentsatser som syftar på två olika siffror om jag tänker rätt, i punkt 4 : ”Utrikesfödda utgör 15 % av landets befolkning. De uppbär upp 60 % av landets försörjningsstöd.” Med 15% menas väl av ca. 9,5 miljoner och 60% är väl av antalet personer med försörjningsstöd, vilket jag såg en siffra om att det är ca. 470000 ?? Än en gång, tack!

 22. Tack för att du skrev det här! Jag prenumererar inte på DN, och pga den här annonsen (som jag självklart har anmält) kommer jag aldrig att göra det heller.

 23. Jag försöker igen:

  Svar i korthet på punkterna:

  1. Det handlar om 1.1 miljoner uppehållstillstånd, som Migrationsverket också har uppgett har varit personer. Nu säger verket att det i särskilda fall kan vara så att en person kan få ett tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) flera gånger innan det eventuellt övergår till ett permanent sådant (PUT), men det förändrar inte helhetsbilden. Jag kan lova att jag har gått mina duster med verkets presstjänst och statistiker, senast idag, och håller en löpande dialog med dem. Tyvärr har det funnits en hel del oklarheter på verket när det gäller att förmedla fakta. Jag återkommer med en uppgradering så långt det är möjligt till nästa upplaga av boken.
  Hur man värderar dessa uppehållstillstånd är en öppen fråga som vi inte kan diskutera med alla som hör av sig. Läs boken och ta ställning själv.
  2. Sverige har tagit emot mest irakier, somalier och ensamkommande flyktingbarn i västvärlden. Nu tar vi emot mest syrier. Vi har velat visa på hur extrem den svenska asylpolitiken är i förhållande till omvärlden.
  3. Också en fråga om perspektiv och värderingar. Inte om sakfrågan.
  4. Nej, våra siffror är från Socialstyrelsen och SCB och stämmer. Länk finns i boken. Även vår nestor i nationalekonomi Assar Lindbeck använder dessa siffror.
  5. Hur man ser på explosionen av utanförskapsområden är återigen en värderingsfråga. Den som vill se det som något positivt för väl göra det. Återigen: inte något faktafel.
  6. Inte något faktafel från vår sida.
  7. Inte något faktafel här heller. Se Migrationsverkets siffror, bl a ”Beviljade uppehållstillstånd 1980-2012”. För den som vill veta mer om befolkningsförändringen, se diagrammen i vår bok.
  8. Inte något faktafel här heller, också en subjektiv värdering.

  • Ja, det var en lika intetsägande kommentar som era siffror. Då tar vi och bemöter detta igen då:

   1. Ditt syfte med att klumpa ihop alla former av uppehållstillstånd, även för dem som enbart vistas i Sverige för att studera eller forska i några månader, med att det handlar om invandrare, i annonsens kontext som är fientlig mot immigration är enbart att få så höga och vilseledande siffror som möjligt. Hade du varit seriös, så hade du förstås studerat olika former av migration (in och ut ur landet), hur länge människor stannar osv, och inte skapat en bild av att ”alla invandrare är potentiella socialbidragstagare”. Det är det senare som du vill hävda, det är den värdering som du själv gör. Och så ser inte verkligheten ut.

   2. Vilken omvärld? Du verkar vara inte så lite insnöad i lilla Norden, om det enbart är Finland, Danmark och Norge som är din omvärld. Återigen, hade du varit lite seriös så hade du gjort en jämförelse mellan olika länder, runt om i världen! Med lite mindre inskränkt blick så ser vi nämligen ganska kvickt att Sverige tar emot väldigt FÅ flyktingar jämfört med andra länder, särskilt med tanke på att Sverige är ett rikt land.

   3. Om sakfrågan handlar om att desperat skrapa fram siffror som på något sätt kan få det att se ut som att invandrare är en ekonomisk belastning, så visst. Om sakfrågan handlar om i vilken utsträckning som invandrare är en ekonomisk belastning, så nej! I så fall har du gjort ett extremt uselt arbete! Du menar att detta enbart handlar om perspektiv och värdering. Tja, din värdering är att människor är olika mycket värda beroende på i vilket land de är födda. Vill du även förbjuda svenskfödda att bilda familj med personer från andra länder, eller är det bara de utrikes födda som inte får bilda familj med personer från andra länder?`

   4. De utrikesfödda som du hänvisar till, är inte utrikesfödda personer. Definitionen ör ”utrikesfödda hushåll” som innefattar också inrikesfödda. Dessa hushåll kan i själva verket innefatta en majoritet inrikesfödda, eftersom det räcker att en person i hushållet är utrikesfödd. Det är således inte 60 % utrikesfödda personer som uppbär försörjningsstöd som du hävdar.
   Du har fortfarande inte gett någon som helst förklaring på varför du är så besatt av att enbart socialtjänstens ekonomiska bistånd när det finns så många bidragsformer att ta hänsyn till.

   5. Du menar alltså att din värdering är att existensen av utanförskapsområden är invandrares fel? Menar du även att alla som hävdar att det inte är invandrares fel att det finns utanförskapsområden per definition anser att det är POSITIVT med utanförskapsområden?

   6. Min poäng är att det är ett värderingsfel från er sida. Genom att ni har en sådan taskig människosyn, så landar ni i att skapa en förvrängd verklighetsbild som inte på något sätt avser att ge en korrekt bild av tiden det tar för en asylsökande person att bli självförsörjande, i jämförelse med andra personer. Den siffra ni presenterar är en helt intetsägande siffra såvida ni inte haft som syfte att försöka skrapa fram en sådan hög siffra som möjligt under en viss tidsaxel, kopplat till en viss grupp.

   7. Så hur stor nettoinvandringen i landet är, är av intet intresse? Då är det väl bara att konstatera att ni återigen velat hitta en så hög siffra som möjligt, som på outgrundliga vägar ska kopplas samman med tesen att Sverige tar emot för mycket flyktingar och anhöriginvandrare som fastnar i bidragsberoende och utanförskapsområden. En siffra som inte alls beskriver hur många flyktingar och anhöriginvandrare som får uppehållstillstånd, och heller inte tar hänsyn till alla som flyttar från Sverige till andra länder där det är lättare att få arbeten.

   8. Ja verkligen subjektivt. Dumt av er att lägga er subjektiva tolkning på andra människor, tycker jag. Det kallas för att förvränga fakta.

 24. Tack Veronica för dina kommentarer! Jag blir förvånad när ser en del försöker lägga skuld på invandrare. De borde istället se vad/var är orsaker till alla brister (problem) och sedan tänka på praktiska åtgärder och lösningar!!!!

 25. Oerhört bra och välskrivet! Jag tycker det är så svårt att bemöta statistik som läggs fram som i boken eftersom jag själv inte känner att jag har några siffror utan ”bara” humanitet och lite sunt förnuft att komma med, men nu har jag siffror också! Tack 🙂

 26. Det var intressant att läsa inlägget, Veronica. Fantastiskt och bra gjort! Sverige är en nation med olika folkgrupper med ganska fantastiska människor, men trots det så finns några enstaka få som har sitt lilla hatiska, rasistiska, genofobiska och fascistiska motiv som är svart att uppfatta. De senaste dagarna har världens media ock folk från olika bakgrund samlats i Sydafrika Republiken för att ge tribut till en av våra tids frihetkämpare som offrades 27 års av sitt liv, för mänskligheten skull. Har de lilla människorna som kalla sig själva för Sverigedemokraterna något annat än att sprida non tolerant bland det svenska samhället? I recognise the fact that someone might respons by saying that this article has nothkng to do with SD. But what I understand out of this so called debate article have always been a political question SD has enthusiastically and emphatically outline in their party politics and manifesto. It is time for citizens to reject these maligned and dangerous political manipulation. Va glad jag är att Du, Veronica, fired back against this machiavellian and fake method of journalism. Du är min Madiba idag. Tackar!!

  • Oj, att få vara någons Madiba, om än för en dag, var nog bland det finaste jag hört på länge! Madiba är och förblir en av de största förebilderna för mänsklighet och rättvisa, för mig! Tack!

 27. Tack, jag har längtat efter ett initierat svar på detta eftersom jag inte själv inte har kunskap om hur man tar fram sådana fakta. Men, nästa gång, för att ge ett ännu tyngre intryck, skriv inte ”priviligierad” och ”priviligerad” (är i samma klass som ”ressigör” och ”interjuv” i mina ögon/öron, aningen obildat), som du har gjort ovan (i inlägg resp. svar). Privilegierad ska det ju vara (kommer från privilegium, inte priviligium). Det är verkligen en småsak i sammanhanget, men jag vet att jag inte är den enda som reagerar på sådant här. Huvudbudskapet i denna kommentar är: TACK!

 28. Vid punkt 7 skrivs:
  ”Nettoinvandringen har varit ca 40-50 000 de senaste 10 åren, ungefär i samma storleksordning som inflyttningen till Stockholm från övriga landet. ”
  Vilket är en sanning med modifikation. c:a 39 000 flyttade till Stockholms Län från övriga landet förra året, ja, men c:a 34 000 flyttade från Stockholms Län till övriga landet också. Nettoinvandringen till Storstockholm från övriga riket var alltså c:a 5 000. Det blir enklare att backa upp sin argumentation om man jämför nettoinvandring med nettoinvandring.

  /jag håller med i din argumentation, och vill att siffrorna inte ska kunna angripas som felvisande.

 29. Äntligen… Jag är så trött nu… Seriöst, vi står vid ett vägskäl och försöker välja hur vida vi ska hänge oss åt rasism och fascism eller inte. Något så fantastiskt dumt att den här diskussionen borde varit avslutad innan ens det första ordet sagts. Jag såg SD som ett roligt (om än sorgligt) skämt när de först kom in i riksdagen, för med tanke på hur de för sig och hur genomskinliga de är så var det för mig en självklarhet att dom inte skulle bli långvariga. Jag menar, vilken person vid sina sinnens fulla bruk skulle rösta på dom inte bara en, utan TVÅ gånger? Och nu är dom Sveriges tredje största parti och skrattet fastnade i halsen. Rasismen har normaliserats i mitt hemland och jag ser det i nuläget som väldigt osannolikt att jag någonsin flyttar tillbaka (bor sedan fyra år i Kanada). Den senaste tiden har allt jag hört från SD varit antingen helst absurda uttalanden som dom tydligen kommer undan med, för alla mätningar och folks kommentarer i allmänhet tycks tala för deras fortsatta framgång. Vad du skrivit här är som det där glaset vatten som erbjuds till den person som kravlat sig igenom varm torr öken tills döden tycktes ofrånkomlig. Många tack.

  Seriöst, jag är så trött… Svenska folket nästan lynchade Mona Sahlin för att ha köpt en toblerone med skattepengar. Idag sitter ett gäng rasister i riksdagen och talar för nedmonterandet av mänskliga rättigheter, och på detta sättet vinner dom röster… Nåväl, tusen tack för att ha släppt in lite ljus i detta hat-mörker.

 30. Ping: Krönika #191 | Konst & Politik

 31. Hej,
  En undran jag länge haft är i uttrycket ‘utrikesfödda’ – dit borde ju rimligen adopterade räknas? Liksom även de som föds utomlands då deras (svenska) föräldrar tillfälligt arbetat utanför Sverige? Inser att de blir en liten del av kakan men gör ju detta begrepp lika omfattande som begreppet andel som fått uppehållstillstånd? Eller? Tack för bra skriven artikel!! /Malin

  • Det barn som föds utomlands till en kvinna med svenskt medborgarskap ges automatiskt svenskt medborgarskap. Har fadern men inte modern svenskt medborgarskap kan fadern och endast fadern ansöka om medborgarskap för barnets räkning. Men det handlar om ett mindre antal av det totala.

   Adopterade är också en oerhört liten grupp av det totala antalet, under åren 2000-2012 gick 8000 uppehållstillstånd till adopterade av totala summan på dryga miljonen.

 32. Varför stödja DN som väljer att publicera sånt skit med era annonspengar genom en motannons förstår jag inte? Det är ju där problemet uppstod, att de väljer att ta annonspengarna trots att de förstår att det är en mängd sakfel i annonsen. bojkotta istället blaskan , det har jag gjort!

 33. Jag lyckade med överföring via SEB. Man hoppar över clearing nr (3300) och skriver in endast kontonr. SEBs Internetbank uppfattar att det är till Nordea endast med kontonr.

 34. Hej,
  Att stödja denna insamling är ett bidrag till att avslöja rasismens fula ansikte.
  Hoppas verkligen att ni får till det här med annonsen,
  Du gör ett jättejobb och tack för att du bryr dig Veronica!

 35. Ping: Fick inte ändan ur vagnen… | Pux blogg 2

 36. Tack för annonsen! Jag kommer att skicka pengar till den nya annonsen.Det där med clearingnummer virrade det till sig lite, men det ordnar sig.
  Om Wolodarski har någon heder i kroppen skulle han ställa en gratis helsida till ditt förfogande med dessa tillrättalägganden. Men kanske skulle detta innebära ett brott mot ”DN:s liberala traditioner”. Än en gång tack och lycka till i fortsättningen!
  Per Bengtsson

  • Vad fint att du stödjer annonsen! Ja, det vore fint om ”DN:s liberala traditioner” blev att åtminstone kraftigt rabattera annonser till stöd för mänsliga rättigheter. Det skulle vara en fin annonspolicy!

 37. Har skickat Dig pengar. Bra initiativ, men ta bort den här lite småtaskiga efterslängen när Du gör annonsen: ” (till skillnad från många inrikes födda som går utbildningar som i första hand kanske känns roliga och kreativa).” Den kommer bara att väcka ont blod. Tycker jag.

 38. Ping: Ett torterat barn är fler än 16400 flyktingar | Word up, Anjo

 39. Gud så skönt det var att läsa det här! Efter att ha suttit och läst enbart positiva kommentarer om ”Invandring och mörkläggning” på lite suspekta hemsidor så fick jag en sån klump i magen och tänkte att det måste finnas kritik mot den. Då hittade jag hit och klumpen släppte! Tack!

 40. Hej Veronica,
  Ville bara säga tack för det här, det är viktigt att inte bara de ”kritiskas” bild syns.
  Ang. punkt 7. så kan det tilläggas att i den siffran 111000 så ingår det bl.a.:
  * EES uppehållsrätter som styrs via EU avtal, ie. enda kriteriet är att personen är EU medborgare och registrerar sig hos migrationsverket.
  * Uppehållstillstånd till studenter
  * Adoptivbarn

  I annonsens kontext så vill man få alltså även få tillfälliga studenter och adoptivbarn att framstå som ”potentiella socialbidragstagare”. Det är förkastligt..

  Kändes som att detta var något som missats i din annars så fina genomgång.

  Dessutom är det det är helt rätt att peka på att det faktiskt utvandrar en hel del från Sverige årligen!

 41. Tack! Äntligen! Varför gör inte människorna kopplingen mellan varför det gått mycket bättre för Sverige i den ekonomiska krisen än många andra länder.

 42. Ping: En genomgång av annonsen om ”Invandring och mörkläggning” | Anneli & jag

 43. Mycket bra! Det är den här sortens information som behövs spridas! Det är lätt att generalisera och spela på fördomar. Att verkligen på djupen analysera en fråga kräver energi och tid. Tack för att du gjorde det!

 44. Ping: Publicistisk pluralism | the evolution will not be televised

 45. Förutom att artikeln var suverän med tanke på klarhet från punkt till punkt och inte långdraget, vill jag också tipsa er som är osäker om vad man kan läsa istället för DN och andra borgerliga tidningar att ETC är värt rekommendation, samt att den snart kommer ut i dagstidning. Undertiden kolla också Fria Tidningen och Flamman! Fler tips är värt att lägga fram!

 46. Snyggt jobbat, du o alla andra som lyckas få tummen ur o vifta bort rassarnas luftslott! Och att de får publicera en sådan annons i tidningen (den ”oberoende liberala”) säger en del om samhällsklimatet. Det är alltså dags att göra våra (typ majoriteten av befolkningen) röster hörda.

 47. Ping: Om Rasister, Barnafödslar och Marknaden | Sven Tycker

 48. Jag vet inte om jag missat någon kommentar om detta, men det är anmärkningsvärt att debatten gått varm mellan våra största tidningar i en tuppfäktning på en slags metanivå och att ingen av dem riktigt har bemödat sig göra det som du har gjort. Tack för din insats!

 49. Tack för en jättebra text, och för ditt engagemang. Jag är definitivt beredd att donera pengar till er annons. Kan ni inte förtydliga lite om hur det går, finns det någon officiell länk/webbsida för insamlingen, får man tillbaks pengar om ni inte når upp till annonskostnaden, eller vart går pengarna istället?
  Tror många skulle vara beredda att donera pengar om det fanns lite mer information.

  • Hej Manu!
   Detta var en mycket spontant igångsatt insamling på twitter.
   Högst upp i inlägget redovisar jag konstinuerligt hur mycket som har kommit in. Än så länge finns ingen annan insamlingskampanjsida, det kanske kommer upp nästa vecka. Alla pengar kommer att gå till annonsering. Vi kommer helt säkert att köpa en helsida i en rikstäckande tidning (förhandlingar pågår). Skulle det bli pengar över, så kommer det också gå till ytterligare mindre kostsam annons, t.ex. webbannons som länkar till den variant som kommer publiceras! Jag kan inte föra tillbaka pengar i efterhand.

 50. Varför skulle det vara en nackdel med många utrikesfödd och många uppehållstillstånd i Sverige? Om Sandelins siffror stämmer är det ju glädjande!

 51. Vad glad jag blev när jag hittade detta!
  Jag förstod först inte annonsen, trodde jag såg fel.
  Har skrivit både till Wolodarski och Kjöller. Båda har svarat till mig, Wolodarski hade något slag svar, Kjöller är arrogant och har aldrig erkänt att hon haft fel i något, så hennes svar var väntat.
  Jag skrev till dem om situationen i Finland, som de inte har någon aning om, Sedan sannfinländarna kom till makten, har tonen hårdnats, har tagit bort flera av mina fb-vänner pga rasistiska kommentarer. När man börjar gå på den väg som DN nu börjat är man illa ute. Så småningom kommer det som förut var absolut förbjudet vara helt normalt.
  DN blandar ihop detta med yttrandefrihet, annonsen var rasistisk, och de har ingen skyldighet att publicera den och hänvisa till yttrandefrihet.

 52. Bra initiativ och budskap! Texten behöver arbetas lite med för att bli sylvass och då tänker jag bland annat på punk sex och ”jisses-kommentaren”. Tack för att du bidrar till en värld utan rasism, jag hjälper självklart till att sprida texten!

 53. Ping: livetentrappaupp

 54. Ping: Sidan kunde inte hittas | Veronica Svärd – Intersektionen

 55. Ping: Det blir en antirasistisk jul och nyår! | Veronica Svärd – Intersektionen

 56. Ping: Kampen för bostad – mot segregering | Veronica Svärd – Intersektionen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s