Avsätt migrationsminister Tobias Billström NU!

Sverige lyckas verkligen leva upp till orden Satans mördare. Att vi är usla på att leva upp till mänskliga rättigheter påminns vi hela tiden om, tack Amnesty, FN och RFSL för att ni aldrig ger upp. 

RFSL har släppt en ny rapport ”Nytt om HBT-flyktingar” där Stig-Åke Peterson funnit 50-60 HBT-flyktingar. Han ger några exempel på personer som avvisats:

I ett beslut om en lesbisk flykting från Kenya berättas i nyhetsbrevet att det avslag hon fick på sin asylansökan bland annat motiverades med att hon haft sig själv att skylla för de problem hon fått. I sitt hemland har hon publicerat dikter om lesbisk kärlek, därför är det självförvållat att det blivit känt att hon är lesbisk. Avslaget är överklagat men migrationsdomstolen vidhåller i sitt svar på överklagan att kvinnan har sig själv att skylla.

Ett annat ärende som Stig-Åke Petersson informerar om i nyhetsbrevet är ett lesbiskt par från Uzbekistan. Paret fick avslag på sin asylansökan av Migrationsverket men med en motivering där deras relation inte ifrågasattes. Efter överklagan menar dock Migrationsverket att de nya skäl som paret angett inte är trovärdiga och de avfärdar all den information paret gett, alltså även att de är lesbiska.

SR Konflikts program Straff utan brott innehåller ett reportage om Mirabbas Safari som hade varit på flykt från Afghanistan i flera år när han till slut kom till Sverige. Safari var homosexuell, fick avslag på sin asylansökan och blev istället inspärrad och stämplad som kriminell och självmordsbenägen efter ett självmordsförsök för vilket han dömdes för mordbrand. Migrationsverket placerade honom på häktet i Gävle i väntan på att han skulle avvisas. Safari lyckades ta livet av sig till slut, för i Afghanistan var det omöjligt för honom att leva som homosexuell.

Sveriges migrationspolicy för HBT-personer är att de måste leva som heterosexuella, allt annat är att bedöma som ”självförvållat”. Det vore intressant att se det samhälle där heterosexuella tvingades att leva i celibat eller låstas vara homosexuella för att få rätt att överleva. Sverige ägnar sig åt extrem tvångstystnad och förtryck av HBT-personer och det strider på alla sätt mot mänskliga rättigheter.

Migrationsminister Tobias Billström är själv bisexuell, och att han kan sova på nätterna är fullständigt obegripligt. Men så är han ju moderat också. Avsätt Billström NU! Han är ansvarig för att Sverige agerar som satans mördare.

Feministiskt initiaitiv har en generös migrationspolitik och asylpolitik som en prioriterad fråga. Mänskliga rättigheter måste vara grundläggande för politiken och lagstiftningen!

Läs andra bloggare om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Annonser

22 thoughts on “Avsätt migrationsminister Tobias Billström NU!

 1. Usch, man skäms verkligen när man läser det. Hur kan folk vara så dumma och i synnerhet migrationsministern? Gång på gång har han sagt att det är migrationsverket som bedömer och att han inte kan göra något åt någonting, vilket är en mrklig förklaring om man är minister för som en sådan borde man väl ha högsta ansvaret.
  Det enda plus i kanten han kan få är att han till skillnad från Holmberg aldrig uttalat att alla asylsökande är kriminella och ljuger. Det gjorde ju hon som sagt varje gång hon öppnade käften.

 2. Feminister brukar ju annars berätta om att sex inte är en mänsklig rättighet. Så varför skulle det vara en mänsklig rättighet att få vara homosexuell och att leva ut homosexualiteten?

 3. Svalin: Ja, Billström har ansvaret att se till att rättsväsendet fungerar på sitt ansvarsområde.

  Ifrågasättande: Som feminist vet jag inte vad du pratar om faktiskt? Du kanske förväxlar med att många feminister inte menar att det är en mänsklig rättighet att köpa prostituerade?

 4. Nej det gör jag inte. Jag pratar om feminister som besvarar manlig frustration över att ständigt misslyckas på partnermarknaden med just ‘sex är ingen mänsklig rättighet’ gärna också med lite prat om att män skulle anse sig ha rätt till sex.

  Därav min fråga. Är det en mänsklig rättighet för lesbiska att få leva ut sin sexualitet, just i ljuset av att sex inte är en mänsklig rättighet för hetrosexuella män.

 5. Ifrågasättande: Jag gissar att du syftar på att en hel del tjejer är trötta på att heterokillar tar för givet att killarna ska få ha sex med dem om de är trevliga? Och nej, ingen har en rättighet att ha sex tillsammans med vissa personer mot deras vilja. Jag har dock aldrig hört talas om att feminister skulle vilja ta ifrån killar rätt till sin sexualitet eller leva ut den med någon som vill ha sex med dem (oavsett läggning).

 6. Nej det menar jag inte heller.

  Jag menar att feministers enda svar till män som uttrycker djup sorg över att aldrig duga på partnermarknaden är just ‘sex är ingen rättighet’. Har du inte vad som krävs för att lyckas så får du helt enkelt ge upp och leva i celibat.

  Således undrar jag. Varför skulle det vara så hemskt att kräva att dessa lesbiska kvinnor lever i celibat? Det är ju uppenbart ett fullt realistiskt alternativ för hetrosexuella män, enligt feminister.

 7. Ifrågasättande: Men du, den enda gångerna som feminister brukar ha någn synpunkt om killars rätt till sex är i diskussioner om att killar förutsätter att de ska få sex utan samtycke, eller i diskussionen om rätt till att köpa prostituerade. Har du någon annan erfarenhet, så må det vara så, men du kan inte med den erfarenheten dra ”feminister” över en kam.

  Sen undrar jag om du alls ser någon skillnad mellan följande:
  1) Sorg att bli bortvald av tänkbara partners.
  2) Staten förbjuder dig att alls få ha sex, och dömer dig till döden om du säger att du vill ha det. Dessutom utvisar andra länder dig tillbaka till döden.

  Ser du möjligen en liten skillnad mellan punkt 1 och 2? Som dessutom har lite olika vikt vid politiska diskussioner?

 8. ”Ifrågasättande: Men du, den enda gångerna som feminister brukar ha någn synpunkt om killars rätt till sex är i diskussioner om att killar förutsätter att de ska få sex utan samtycke, eller i diskussionen om rätt till att köpa prostituerade. Har du någon annan erfarenhet, så må det vara så, men du kan inte med den erfarenheten dra ”feminister” över en kam.”

  Brukar inte du själv göra så? Genom att prata om män som en homogen grupp och kvinnor som en annan homogen grupp?

  Sen undrar jag om du alls ser någon skillnad mellan följande:
  1) Sorg att bli bortvald av tänkbara partners.
  2) Staten förbjuder dig att alls få ha sex, , och dömer dig till döden. Dessutom utvisar andra länder dig tillbaka till döden.

  Ser du möjligen en liten skillnad mellan punkt 1 och 2? Som dessutom har lite olika vikt vid politiska diskussioner?

  Ifråga om huruvida sex är självvalt så nej. Och i synnerhet inte i anslutning till diskusionen om att alternativet är att leva i celibat. Du får det att låta som att det skulle vara ett helt otänkbart alternativ, som att det skulle vara helt orimligt. Det är ju uppenbart ett fullt legitimt atlternativ i vissa fall.

 9. Ifrågasättande: Jag pratar om män och kvinnor som grupp när det utgår från jämställdhetsstatistik. Jag använder ogärna begreppen för att späda på fördomar om ett visst kön.

  Ingen av punkterna handlar om att välja att leva i celibat. Eller hur? Det är en helt annan diskussion.

 10. Det var du som började med att framställa det som helt orimligt att leva livet i celibat. Det är tydligen ett fullt rimligt alternativ för hetrosexuella män.

 11. Ifrågasättande: Som jag alltså skrev, så är det orimligt att staten förbjuder vissa att ha sex med/leva tillsammans med en partner. Och det vore naturligtvis också orimligt att staten skulle tvinga människor att ha sex med/leva med personer för att dessa har svårt att hitta en partner.

  Du förstår nog de här enkla skillnaderna, egentligen.

 12. Ifrågasättande: Som jag alltså skrev, så är det orimligt att staten förbjuder vissa att ha sex med/leva tillsammans med en partner. Och det vore naturligtvis också orimligt att staten skulle tvinga människor att ha sex med/leva med personer för att dessa har svårt att hitta en partner.

  Det må vara så, men orimligheten i att leva i celibat är inte uppenbar. Det är som jag redan har hävdat en lösning som ofta föreslås för hetrosexuella män.

  Förövrigt kan man fortfarande diskutera om det ska vara en mänsklig rättighet att få leva ut sin sexualitet.

 13. Förövrigt tror jag inte heller att du tycker att det är så enkelt som att staten inte ska lägga sig i vem folk har sex med. Jag antar t.ex. att du tycker att det är helt acceptabelt att det är straffbart med sexuella relationer mellan vuxna och barn, t.ex.. Jag antar att vad du menar är att staten inte ska reglera sexuella relationer mellan myndiga frivilliga, det är en helt annan och betydligt mer komplicerad frågeställning än den du lägger fram.

 14. Jag instämmer på många sätt i kritiken att Sverige skulle göra en mer generös bedömning vad gäller just skyddsbehov för de personer som åsyftas i artikeln. Framförallt vad gäller bedömningar av vad som kallas för den allmänna situationen (dock tvistas det om huruvida nuvarande lagstiftning ens medger utrymme för uppehållstillstånd på denna grund). Vad jag efterlyser är dock att expertis inom området kunde sammanställa eller i vart fall korrekturläsa kritiken som kommer. Som den ser ut nu är den så pass felaktig med diverse missförstånd om instansordningar och vad man egentligen har prövat/får pröva att den blir tandlös. Ett exempel är detta om ny prövning ska beviljas eller ej. I nuvarande lagstiftning får ny prövning inte beviljas om omständigheten redan prövats i grundärendet oavsett hur allvarligt det är. Detta är f.ö. en helt sjuk bestämmelse. Det vore vidare önskvärt att även Fi kunde hitta någon som är tillräckligt kunnig i sak och inte bara engagerad som kunde skriva om dessa frågor på ett korrekt sätt (det kanske finns någon, men jag har inte sett det?). Det skulle bidra till en ny och nödvändig dimension i asyldebatten som tyvärr idag ofta handlar om känsloargument och enskilda öden.

 15. Titti: Med det ”nya” domstolssystemet innebär det precis som du är inne på att ens ärende inte kan prövas igen i samma instans. Det är höga krav på de nya omständigheterna för att det ska bli en ny prövning, och det är en försämring sedan tidigare. Färre chanser att lägga fram omständigheter och hinna få tag på dokument. Samtidigt så var det inte så bra med det förra systemet med möjligheten till ständigt nya ansökningar. En mellanväg som är mer rättsäker än tidigare och inte lika rigorös som idag hade varit bättre. Tyvärr består ju nämndemännen som beslutar i ärendena i migrationsdomstolarna til stor del av politiker, vilket är väldigt märkligt ur rättsäkerhetssynpunkt.

  Det finns många i Fi som arbetar/har arbetat med migrationsfrågor och asylsökande och självklart behövs den kompetensen. Dessa har också format de ställningstaganden och den politik vi för. Jag är en av många fler. Väldigt många fler har fantastiska kunskaper i mänskliga rättigheter, rättvisefrågor och diskriminering. Att ta principiell ställning för och engagera sig för lika rätt tycker jag dock att fler borde göra, även om man inte är inläst i alla lagar och praxis.

 16. Nej, Sverige är skyldigt att ge uppehållstillstånd till dem som söker asyl här pga av att de utsätts för hot och och uppenbara risker i sitt hemland eller inte kan leva öppet som homo- bisexuella eller transpersoner.

 17. Alltså, du menar att de som (illegalt) tagit sig till Sverige och söker asyl ska få stanna om de är homosexuella och inte kan leva öppet med sin läggning i sitt hemland?

  Bör det finnas någon gräns för hur många homosexuella som ska kunna få uppehållstillstånd på detta sätt? Eller kan det i teorin bli så att alla homosexuella från länder där deras läggning inte accepteras ska få stanna, om de tagit sig hit och söker asyl?

 18. Erik_M: Vi har olika utgångspunkt. Jag anser inte att människor är illegala för att de reser/migrerar. Nej, det ska inte sättas någon gräns, det är behovet som ska styra och önskan om att migrera till just Sverige. Alla vill ju inte vara i Sverige direkt, det vore lite att ha lite svensk-hybris att tror det.

 19. Ping: Nationaldag – Hissa svenska flaggan på halv stång « Veronica Svärd – Intersektionen

 20. Jag instämmer i det du skriver. Dock tycker jag inte att det är rigoröst idag som du skriver. Och jag tycker snarare att man borde ge Kammarrätten ändringsdipens som i andra förvaltningsmål. En parentes bara, alla nämndemän i migrationsdomstolen är politiker.

 21. Jag kan inte säga att jag är förvånad, har växt upp med Tobbe, och han har alltid varit verklighetsfrånvänd och levt i sin egen värld, redan vid 10-12 års ålder hade han bestämt sig för att bli minister dock, så målmedveten är han iaf.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s