Lobbygrupp, högerextremism eller en ny dimension i politiken?

Ikväll var det debatt mellan Gudrun Schyman (Fi), Christian Engström (pp) och vad han nu hette (såg ut som en ”dörrvakt” om jag får citera Birger Östberg från twittrandet som pågick) från (sd). Gudrun sopade mattan som väntat. Både Sverigedemokraterna ochPiratpartiet fick förklarat att de inte arbetar för kvinnors rättigheter och att inget av dessa partier kommer att arbeta för klimatet. Dessutom visade inget av dessa partiers toppkandidater på någon debattförmåga, så hur de ska göra sig hörda i Europaparlamentet och påverka ordentligt får ödet utvisa, eller inte. Gudrun påpekade att hon kommer driva samma politik som Piratpartiet men dessutom ha en politik över hela det politiska fältet.

Hon gjorde en ganska dräpande jämförelse av de andra partierna: Piratpartiet är som en av Europaparlamentets alla lobbygrupper, och Sverigedemokraterna som de högerextremistiska vindarna som redan blåser där.

Att det inte finns något feministiskt parti vet vi ju redan, så Feministiskt initiativ blir det nya fräscha inslaget.

Idag bloggar Gudrun Schyman intressant om feminismen som ett historiskt genombrott som varken kan vara höger eller vänster, utan måste gå sin egen väg. Feminismen kan aldrig stå i skuld till socialism eller liberalism om vi ska nå verklig jämställdhet. Jag citerar ett stycke ur det mycket mer utförliga inlägget:

Filosofen Pierre Bourdieu (”Den manliga dominansen”, Daidalos 1999)  har uttryckt det så här: ”Det utmärkande för de dominerande är att de är i stånd att få sitt eget särskilda sätt att vara, erkänt som allmängiltigt. Vad det än gäller är definitionen av färdighet full av manliga implikationer som har egenheten att inte tyckas vara manliga.”

Män (som grupp) blir alltså aldrig benämnda eller tilltalade i termer av kön och makt. Det betyder att män inte finns som politisk kategori. Det betyder i sin tur att kvinnor (som grupp) kan beskrivas som underordnade utan att män pekas ut. Konflikten finns inte. Alla kan bekänna sig till jämställdhet och rättvisa löner. Alla kan vara överens om att vi måste få en förändring samtidigt som ingenting behöver hända och ingen kan avkrävas ansvar. Det är elegant!

Har man ett maktperspektiv, vilket feminismen har, synliggörs detta. Då blir könsskillnader, könsrelationsproblem och kvinnors sämre villkor en maktfråga. Problemen går att politisera, göras offentliga, och därmed förändra.

Om du vill vara med och politisera och förändra tycker jag du ska läsa metas blogginlägg som beskriver tydligt hur du gör. Sofia Karlsson skriver förresten träffande om att Sverigedemokraterna är ett parti som talar klarspråk.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Annonser

21 thoughts on “Lobbygrupp, högerextremism eller en ny dimension i politiken?

 1. Jonathan: Du menar tex:

  – kvinnors rätt till abort?
  – att kvinnor ska ha rätt till frihet från våld (fler kvinnor dör av närstående mäns våld än i väpnade konflikter idag, enligt FN)?
  – att EU ska bryta mansdominansen?
  – att sänka visumkraven till EU?
  – att kvinnor som förföljs och våldtas av militär och polis i hemlandet ska få asyl i EU?

  Etc etc?

  Ni andra anonyma Piratpartister som har det märkliga omdömet att komma med en lilla-gumman-attityd på en feministisk blogg får allt ta och tänka om och återkomma.

 2. Kvinnors rätt till Abort är idag inte en mänsklig rättighet, även om jag personligen anser att det bör vara det.

  Frågar du mig ska även ALLA har rätt till frihet från våld men krig är inte så ensidiga. Det går inte i en konflikt att på ett realistiskt sätt att hindra att oskyldiga drabbas för de kommer de att göra. Då är det bättre att fokusera på insatser mot krig generellt istället för fin retorik.

  EU och Världen idag har dessvärre en stor mansdominans, och den är mer eller mindre ärftlig men vi måste börja med det vi själva kan påverka och det är hemma på vår hemmaplan. Vi kan aldrig tvinga in kvotering för det är inte representativt. Man måste alltid välja den bästa kanidaten utifrån samma grundförutsättningar – det är Jämnställdhet.

  Jag har personligen ingen åsikt angående visum till EU.

  Sista punkten håller jag med om och hoppas att det är någonting vi skulle kunna ta upp – dessvärre lyder detta under invandringspolitik och är därför utanför vårt ämne.

  Jag skulle också vilja se att ni engagerade er i medecinpatentfrågan. Just nu så dör massor av människor i tredje världen på grund av idiotiska och människofientliga patentregler som gör att personer inte får sin medicin som kan rädda dem för att personer skall tjäna pengar.

 3. Han från SD heter Sven-Olof Sällström. Är ICA-handlare till yrket. Hur svårt är det att kolla upp via tex Google?

 4. Debatten: Schyman ägde som vanligt :), men Engström fick sista ordet..

  I övrigt: Personligen vacklade jag mellan fi och pp, men lade min röst på de senare. Jag blir dock inte mer benägen att rösta fi i nästa val av den hårda attityden mot pp från fi:s håll.

  Det är tråkigt, för jag ser min röst på pp som ”tillfällig”, det var en ren proteströst (en pragmatisk röst, inte ”programmatisk”, som copyriot uttryckte det). När andra partier fattat att de aktivt måste driva internetfrågorna (inte bara skriva om dem i sina program), då vill jag rösta på ett ”riktigt” parti. Gärna fi, men kopiera i så fall inte mp:s pp-bashing – det förolämpar mig som pp-väljare och gör mig mindre benägen att rösta fi (och mp) i framtiden.

  Tack för ordet och en bra blogg!

 5. Av vad jag sett så har Feministiskt Initiativ och Piratpartiet ett gott samarbete. Att man inte klappar varandra på axeln i ett debattprogram hör till, man är ju inte där för att framhäva de andra partierna.

  Det talas om ”i nästa val kanske…” (h2p). Förmodligen är du yngre än jag och ser en 5-årsperiod som kort. Men betänk då vad som hunnit hända i Sverige under de knappt 3 år som vi haft en borgerlig regering! Så många yngre omedvetna väljare lockades av fagra löften, helt utan erfarenheter från tidigare perioder med ett sådant maktstyre. Och det går undan, för de känner på sig att det blir EN valperiod de har chansen att rasera årtiondens uppbyggnad av välfärden, då menar jag välfärd för de sämst ställda – de som nu får mer, de har redan så de klarar både sin och sin nästa generation.

  Nu är jag så sjuk att jag – för säkerhets skull – ska försöka ta mig till en förvalslokal för att säkra min röst, vem vet hur det ter sig på själva valdagen. Jag sympatiserar med PP, men jag ser politik i ett större, bredare perspektiv. Det gör även de som står för Piratbay, inte ens dom röstar på PP. Heder åt dom. Dom och många med oss fattar att fildelning är något som inte kan/ska stoppas!

  För varje röst som inte avges går till någon falang som jag kanske minst av allt vill!
  Vill vi att Italiens m fl länders inhumana fascistiska politik ska väga över i vårt Europa? Som fildelare kan jag inte ens skänka bort min röst till PP, så viktig är demokratin för mig!

 6. @GeBes, som jag förstått saken kommer pp ingå i den liberala eller gröna gruppen, troligtvis den senare. Således kommer inte en röst på pp bli en röst för fascism, såvida du inte tycker att den gröna gruppen är fascistisk.

  Min kommentar var inte främst pp-propaganda, utan mer en oro för att fi positionerar sig i tonfall och retoriskt som fiender till pp, vilket kommer skrämma bort potentiella framtida fi-väljare, som nu röstar pp.

  För övrigt anser jag att min (enligt dig låga) ålder och din (enligt dig nära) förestående död är irrelevanta i sammanhanget.

 7. ”Gudrun påpekade att hon kommer driva samma politik som Piratpartiet men dessutom ha en politik över hela det politiska fältet.”
  Ja, men i EU-parlamentet går det inte att driva alla frågor, eftersom det finns så många. Således måste alla parlamentariker för att kunna åstadkomma någon större skillnad fokusera på en eller ett par frågor. För Piratpartiet är det demokrati och demokratiska principer. För F! är det jämställdhet och klimatet. De som värdesätter jämtälldhet och klimatet över demokrati och demokratiska principer bör naturligtvis rösta på F!, och vice versa (personligen sätter jag demokratin med dess principer över allt annat).

 8. Jonathan: Precis, skippa retoriken och omfördela resurser till diplomati och förebyggande fredsarbete och inför säkerhet i vardagen för alla de kvinnor som inte har någon.

  Nej, pp har ingen åsikt om jämställdhet och att hävda att det inte kvoteras in män för fullt idag pga deras kön är bara en brist på kunskap. Det är inte illa ment mot dig, men så är det. Och attityden att feministiskt parti inte ens ska poängtera att pp inte har någon som helst jämställdhets- eller asylpolitik för att det kan verka som att vi kör med ”dålig stil” är lite orimligt faktiskt. Det vore ett svek mot världens förtryckta kvinnor att inte synliggöra bristande jämställdhetspolitik hos andra partier. Det handlar inte om att jag ogillar pp eller den politik som pp har – det handlar om att det finns viktigare saker i politiken som jag anser är ett stort globalt svek att inte arbeta för.

  Hade Fi INTE haft en politik som pp har hade pp så klart kritiserat Fi – men så är det ju inte och det är det som är den springande punkten.

  Det var mitt svar till h2p också.

  Att människor ska ha samma rätt att resa till EU som vi har att resa till andra länder tycker jag i allra högsta grad är en fråga om mänskliga rättigheter, motsvarande att människor fritt ska röra sig på internet.

  Håller med om patentfrågan för övrigt.

  Calandrella: Retoriken om att enbart pp värnar ”demokratins principer” har slagit väl ut. Jag vill påstå att det finns många andra dimensioner i demokratins grundläggande principer. Att 80 000 kvinnor dör pga abortförbud är en sådan. Ett fritt internet löser inte deras problem. Inte heller de hundratusentals kvinnors som mördas av sina närstående män har någon vidare nytta av ett fritt internet när de är mördade. Demokrati och integritet är mycket bredare frågor. Jag har frågat pp i kollegial anda om vi inte borde ha en paneldiskussion om integritet inför EU-valet, men inte fått något svar. Kan kanske bero på detta.

  Om EU-parlamentarikerna bara skulle fokusera på ett par enstaka frågor var, skulle det bli fullständigt katastrofalt. Som parlamentariker har man ett stort ansvar för hela spektrat av den politik som behandlas och tas beslut kring. Jag hoppas verkligen att pp faktiskt sätter sig in i fler frågor och inte saboterar budgetar, fredsprojekt och annat av rena principskäl. Och återigen, jag säger det för att jag tycker det är viktigt – inte för att pp:s frågor är oviktiga eller att jag tycker illa om att de driver sina tre frågor. Jag förväntar mig en utveckling av deras politik och det sker ingen utveckling utan samtal och diskussion.

 9. Piratpartiet verkar ofta använda det här sättet att argumentera i kommentarsfälten: ‘Själv stod jag och valde’ mellan FI/Vänstern/Junilistan/Miljöpartiet och PP men bestämde mig för att rösta PP för att…etc

  Ett annat vanligt alternativ är ‘Nu har jag bestämt mig för att rösta på FI/Vänstern/Miljöpartiet/Junilistan – för att nästa dag ‘trots allt’ och ‘ändå’ ha bestämt sig för att ‘komma ut’ som pirat.

  Detta verkar vara en taktik för att markera närhet till de övriga (och hjälpa till att locka väljare även från de väljargrupperna till PP) – en närhet som jag tycker man kan och bör diskutera ifall den öht finns.

  Som jag tolkar det så följer man och trogen den nyliberala ideologin – och det visar sig även här, hos t ex signaturen ‘Jonathan’ där han från att ha varit mer svävande tydligt säger:

  ”Sista punkten håller jag med om och hoppas att det är någonting vi skulle kunna ta upp – dessvärre lyder detta under invandringspolitik och är därför utanför vårt ämne.”

  Det gällde då följande punkt:

  ”att kvinnor som förföljs och våldtas av militär och polis i hemlandet ska få asyl i EU?”

  Att ‘Jonathan’ då klargör en tydlig ståndpunkt är helt kongruent med den nyliberala ideologin som säger att:

  ”Ur nyliberalismens syn på individuella rättigheter härleder man den ekonomiska liberalismen, med försvar av kapitalismen, liksom drog- och vapenliberalism, privat egendomsrätt och ställningstaganden som fri invandring och total yttrandefrihet. ”

  Varför då inte stå för den ideologin istället för att hymla med den?

  Det är ju den ideologin man företräder.
  Det borde man vara tydlig med inför väljarna, vad är det för fel på det. Om det är detta man tror på så kan man ju bara säga det.
  se
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Nyliberalism

 10. Ytterligare ett vanligt sätt att argumentera:

  ‘Jag har tidigare alltid röstat…men Nu lämnar jag S/FP/M/ och lägger min röst på Piratpartiet…

  Det är liksom så diametralt olika håll och kanter som man tänker sig locka röster ifrån att det ter sig populistiskt med en så pass identitetslös hållningslöshet.

 11. En sak som jag tycker är intressant är hur SD beskriver debatten i SVT-Agenda. Där berättar dom att det är första gången Sällström (SD) är i TV och han får en mänsklig beskrivning. Även om man är politiker och försöker få förtroendeuppdrag så är det fullt mänskligt att vara nervös när man är i tv. Särskilt om det är första gången.

  Jag tycker inte Sällström gjorde bort sig och jag tycker han funkade okej i tv men som sagt vi måste tänka på att han är i tv för första gången. Vem skulle inte vara nervös då?

  Ursäkta att jag tjatar om ojämställdhet här. Men jag tror att vi automatiskt tyckt synd om en kvinna som varit i samma situation som Sällström. Osäkerhet, okunskap och nervositet hade då lockat fram sympati och empati hos oss.

  När Sällström visar osäkerhet, okunskap och nervositet så känner vi alla en helt annan känsla. Känslan av empati och sympati är borta och nu är det istället en känsla av… ja, vad är det? Grejen är att det är en ANNAN känsla om man jämför med hur det varit om det varit en kvinna.

  Nu börjar vi närma oss jämställdhetens kärna. Inte förrän vi får bort alla könstankar om Sällström så har vi jämställdhet.

  Schymans aukoritära stil i debatten hade också tolkats annorlunda om hon varit man. Jag törs lova att hennes stil hade tolkats i ett könsperspektiv om hon varit man. Det hon faktiskt gjorde och sa liksom tolkades i ett perspektiv av att hon är kvinna.

  Så kan det gå.

 12. @Nemokrati, som du ser på min blogg är jag inte rabiat piratpartist och drar mig inte för att kritisera det partiet heller. Jag representerar inget annat än mig själv. Jag ber om ursäkt om mitt sätt att argumentera var ”vanligt”. Nu formulerade jag dock inga argument för varför man skulle rösta si eller så, utan förklarade bara hur den hårda tonen mot pp skapar en ovilja hos mig att rösta fi senare.

  @veronicasvard, min kommentar gällde ditt ursprungliga inlägg. I kommentarerna nämner du dock det bästa och sakligaste argumentet mot pp:s politik, att partiet inte har åsikter i många tokviktiga frågor. Däremot får du mig att känna mig korkad som röstat på en ”lobbygrupp” och en kandidat som ”saknar debattförmåga”. Till detta kan läggas att du misstänkliggjort piratpartiets medlemssiffror tidigare. Jag (med betoning på jag!) upplever det som osakligt, och det skrämmer bort mig från fi.

 13. vmm: Helt plötsligt anser du att kön spelar roll? Intressant. Vilken politik personen företräder spelar också roll. Jga hade mått illa om det varit en kvinna också.

  hannes2peer: Dte är inte min avsikt att få folk att känna sig ”korkade”. Jag beskriver vad partiet är och en persons insats i en debatt – inte dig, eller hur? Min kritik mot pp:s medlemsregister kvarstår till fullo. Jag är också medlem, men en fullständigt bizarr identitet som vilken organisation som helst skulle radera med en gång, men det gör inte pp. Fortfarande inte, trodde nog faktiskt att de skulle mejla tillbaka och be och få mer uppgifter eftersom de jag lämnat inte är rimliga. De har uppenbarligen inte någon som helst koll på sitt register, och det är faktiskt lite uppseendeväckande i och med att de får statliga bidrag för registrerade medlemmar som är 5 år och bor på typ månen. Jag beskriver faktiskt sakligt hur det ser ut.

  Men som sagt, pp tvingas ju skärpa till sina rutiner när de blir invalda – det är bra. Och jag hoppas som sagt att det gäller deras politik också.

 14. Jag har bara skummat igenom kommentarerna, men vad som återkommer ständigt är att det ena eller andra skrämmer bort från Fi! Hur kommer det sig att man skräms bort av just Fi:s argument, inom alla andra partier används en politisk kritik och argument mot de andra som bara blåser över i diskussionen ELLER att man lägger vikten vid kritiken och sakfrågorna står obesvarade.

  Fi är väl det MEST sakliga av partierna, men med all rätt må man väl kunna försvara sig i en debatt, som denna har blivit!

  Med reservation för om jag inte läst varje bokstav.

  @h2p Jag menade förstås inte att en röst på PP skulle tillfalla den fascistiska falangen, det tror jag du med lite god vilja fattade. Och vad gäller åldersfrågan står jag fast vid att ålder och erfarenhet, både socialt, politiskt och mentalt, kan ha en avgörande betydelse. (Betr min ålder… du vet inte så rätt du har…)

 15. Veronica, Piratpartiet får inga bidrag för sina medlemmar. Inte ett öre.

  Hur vet du förresten att du inte är utrensad ur medlemsregistret? Det går inte ut någon bekräftelse på det eftersom vi inte vill att någon ska kunna fulregga någon annan för att utröna om den personen är medlem eller inte.

 16. Veronica, med all respekt, jag tror faktiskt inte att din medlemsregistrering med bizarrt namn finns kvar hos oss.

  Pröva att logga in på http://pirateweb.net med uppgifterna du använde så kan du se om du verkligen finns med.

  Jag menar inte att du ljuger, utan bara att det inte går ut något meddelande om en person raderas ur registret.

  Du anklagar oss för att ha dålig koll. Upp till bevis!

 17. Veronica skrev: ”Helt plötsligt anser du att kön spelar roll? Intressant. Vilken politik personen företräder spelar också roll. Jga hade mått illa om det varit en kvinna också.”

  Det är verkligen inte helt plötsligt. Är det något jag alltid skrivit så är det att vi lever i ett ojämställt samhälle där vi (du och jag och alla andra) har mentala bilder av män och kvinnor och det påverkar hela vårt tänkande och allt vi gör.

  När vi ser Sällström, eller Schyman för den delen, så är det omöjligt för oss att se dom som könslösa varelser och tolka det dom säger ur ett könsneutralt perspektiv. Tyvärr! Jag beklagar att det är så här men jag är också medveten om att det är så här. Det är första steget för att avskaffa könstänkandet. Är du medveten, Veronica?

 18. Jag tycker din inställning till PP är beklagansvärd.

  F!s inställning i dessa frågor är beundransvärd men inställning är inte detsamma som kunskap (vilket kan användas som parallell även om F!s frågor och PP) och inte heller detsamma som engagemang.

  PP och F! har mycket att vinna på att hjälpa varandra; utan informationsfrihet kommer F! aldrig att kunna hoppas på att få kommunicera på samma vildkor som andra partier, och PP klarar sig inte utan ett intersektionallitesperspektiv när de skall omforma sin organisation (vilket måste ske i längden).

 19. Ping: Den feministiska nätpolitikens maktdimensioner « >> hannes2peer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s